onsdag 17 november 2010

Kan det här vara något

...för Molly och mig ... tro?


En extra hand ombord är inte helt fel när man ensamseglar.

tisdag 16 november 2010

På förekommen anledning

STYRBORD OCH BABORD
På sjön pratar man inte om höger och vänster. Istället säger man styrbord och babord. Vilket är då vilket? Till att börja med: "Bord" betyder sidan på en båt. Styrbord är båtens högersida och ordet kommer från vikingatiden, då vikingarna hade styråran på högersidan.
STYRBORDS FÄRG ÄR GRÖN.
Babord är båtens vänstersida och ordet kommer från att vikingen stod med ryggen mot denna sida ("bak bord") när han styrde.
BABORDS FÄRG ÄR RÖD

Än så är det långt till vår


Klart skepp.

måndag 15 november 2010

söndag 14 november 2010

Bra att veta om ord på sjön

SJÖORDSLISTA
Akter - Bakre delen av ett fartyg
Babord - Vänster
Bleke - Vindstilla, blankt hav
Durk - Golvet i båtar och fartyg
Däck - Flera betydelser, "ute i det fria" (ute på däck), betyder också "våningsplan", betyder även på ovansidan av golvet och även nedtill av innertaket
Famn - Är ett gammalt längdmått till sjöss. En svensk famn är 6 fot = 3 alnar = 1,78 meter
Famn användes som mått på vattendjupet som fastställdes med lodning. En engelsk famn (fathom) är något längre, 1,83 meter. 
Frälsarkrans - Livboj
Fören - Fram
Förhala - Förflytta fartyget från en kajplats till en annan
Hytt - Sjömannens bostad/rum ombord
Håll an! - Stopp, vänta.
Kabyss/Byssa - Kök ombord
Knop - Betyder både: sjömans "knut" och hastighetsmått till sjöss (en knop är en sjömil/nautisk mil per timme)
Koj - Sjömannens sovplats, kallas även "slaf", "binge" och "bunke"
Kurs - Väg mellan två förutbestämda positioner
Landkrabba - Någon som inte är van vid livet till sjöss
Lejdare - Trappa ombord, repstege
Mata fiskarna - Spy över relingen av sjösjuka
Nautisk mil/Sjömil - 1852 meter
Pyts - Spann, hink
Purra - Att väcka någon
Sjöben - Har den som är erfaren av sjölivet
Sjöbjörn - Gammal erfaren sjöman
Skodda - Ro baklänges
Skott - Väggarna på ett skepp
Styrbord - Höger
Ventil - "fartygsfönster"
Vindöga - Den riktning varifrån vinden blåser

Liten kurs i navigation

NAVIGATION

SJÖKORT
Att man använder sjökort till sjöss vet du kanske. Ett sjökort är en karta över haven som talar om var grunden finns och var det är djupt vatten. Vägar på havet heter "farleder". Farlederna markeras ut på sjön och på sjökorten med hjälp av fyrar och sjömärken.

FYRAR
Vissa fyrar lyser långt ut i havet så fartygen ser dem när de närmar sig land. Dessa kallas angöringsfyrar. Andra fyrar visar hur fartyget ska gå inne i en skärgård utefter farlederna, utan att gå på grund. Dessa kallas ledfyrar.

SJÖMÄRKEN
För att märka ut var grunden ligger finns det olika typer av flytande sjömärken. De minsta sjömärkena kallas prickar. De är förankrade med långa kättingar till bojstenar på botten. Därför kallas de flytande. Det finns fasta sjömärken också. De står på land och kan vara till exempel ett kummel eller båk.

KOMPASS
Ibland ska fartyget så långt bort att det inte räcker med sjökort, fyrar och prickar. Då måste man ha andra instrument för att hitta. Det viktigaste ombord är en kompass. Kompassen har en nål som alltid visar mot norr och som man kan ställa in så att man vet vilken kurs man ska styra för att komma rätt. För att veta vilken kompasskurs man ska gå måste navigatören först rita ut kursen på sjökortet och sedan mäta hur många grader kursen är. Då vet styrman hur många grader kompassen ska visa för att de ska komma rätt.

LOGG
För att veta hur långt man har "åkt" och när det är tid att svänga till en ny kurs, har man en logg som mäter fartygets fart och hur många sjömil man har gått. En sjömil är 1852 meter lång.

RADAR
Om det är mörkt eller dimma så kan det vara svårt att se fyrar, sjömärken eller andra fartyg. Då använder man radar. En radar är en stor snurrande antenn som sänder signaler i luften. Dessa träffar olika föremål som öar, berg och andra fartyg. Sedan studsar de tillbaka till radarantennen. På en radarskärm kan man se vad som finns runtom fartyget även om man inte ser något genom fönstret.

lördag 24 juli 2010

En promenad på stranden17,47, +20,9 mulet endast svag ljummen vind, -njuter!

onsdag 21 juli 2010

Japaner, JapanerÄr det inte den ena, så är det den andra.

fredag 9 juli 2010

Matrosen 7 veckor och 4 dagar "gammal"

Morfars senaste "hoppilandkalle"!


Ni såg rätt, han är "bara" 7 veckor och 4 dagar.
Liten blir stor väldigt fort.

tisdag 25 maj 2010

En ny besättningsman

...har mönstrat på, till Molly's och Morfars stora glädje!

onsdag 19 maj 2010

Titta så fin jag blevTänk vad lite bottenfärg kan göra...

tisdag 11 maj 2010

Ett nytt sätt att transportera grejor till Molly

Ja nytt och nytt, men ett lite annorlunda sätt jämfört med scootern iaf.Märks det att jag lever efter tesen att - ska man ha ett helvete, så ska det vara så litet som möjligt!

måndag 3 maj 2010

Nu är det vår!


Snart får jag lön för mödan...

torsdag 25 februari 2010

Ska det vara på detta sättet?

Var är våren?

Det är inte utan att man börjar längta till det här...